Četvrtak, 06 Studeni 2014 01:00

Natječaj za financiranje trenera u klubovima - članovima PŠS-a

Klasa: 112-03/14-01/01

Ur.broj:2177-20-01-14-01

Požega, 03. studeni 2014.

Na temelju Članka 76. Zakona o športu (NN 76/2001) i Članka 11. Statuta Požeškog športskog saveza Izvršni odbor Požeškog športskog saveza Grada Požege dana 30.10.2014. raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

I. Za financiranje trenera za rad u klubovima članicama Požeškog športskog saveza

Stručni uvjet:

 stručni prvostupnik kineziološke struke (VŠS), magistar kineziološke struke (VSS)

 licencirani trener od stane nacionalnog saveza

 

II. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 životopis

 plan i program jednogodišnjeg rada u klubu u sportskoj školi

 dokaz o stručnoj spremi (diploma)

 licencu Nacionalnog saveza

 uvjerenje općinskog suda o nekažnjavanju

 

III. Natječaj se raspisuje na vremenski rok od 1 godine

 

IV. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola

 

V. Broj trenera koji će biti financirani za rad u klubovima od strane Požeškog športskog saveza ovisi o sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Požege za zadovoljavanje javnih potreba u športu.

 

VI. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Požeškoj kronici i to neposredno ili preporučenom poštom, na adresu: Požeški športski savez grada Požege, Antuna Kanižlića 14 A, 34000 Požega, sa naznakom: "za natječaj za financiranje trenera".

 

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

VIII. O rezultatima postupka natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

IX. Sa izabranim trenerima Požeški športski savez potpisati će Ugovor na određeno vrijeme.

 

Pročitano 1648 puta